Telefon: 0910-211740

Välkommen till Guldstadens Mekaniska AB

Din lokala leverantör när det gäller maskinkomponenter.

Om Oss

Vår affärside är att vara tillverkare av kundens egenkonstruerade komponenter och att leverera kompletta maskinkomponenter i den takt kunden önskar, till rätt kvalitet och på avtalad tid.
Företagets verksamhet bedrivs i moderna lokaler med produktionsutrustning för i första hand svetsade och maskinbearbetade produkter, allt från enstycks- till serietillverkning.
Guldstadens Mekaniska AB är med sin teknik och sitt kunnande din leverantör när det gäller maskinkomponenter.
Vi samarbetar med Repay som hjälper oss med plåtskärning och med Collor som pulvermålar med zink som grund.

Kontaktpersoner

Daniel Fahlgren

Direkt: 0910-211741

Mikael Sundqvist

Direkt: 0910-211742


Partners